ûngetyd

In Friesland kregen de boeren rond 1800 de pannenkoek als heamiel, de feestelijke maaltijd als het hooi van het land was. Het hooien was zwaar en arbeidsintensief werk.

heamiel_pankoek hea_3

hea_2 hea_1

yn it healân

Vroeger werd er gemaaid met twee paarden en pas later (tijdens/na de jaren 60) kwam de tractor. Op ons bedrijf werd er in de zomer van 1961 nog gewerkt met paarden.

Als het gras lang genoeg was werd het gemaaid en geschud. Het gras bleef ongeveer 2 weken op het land liggen, dan was het hooi. (zon of geen zon…) Het werd op regels gelegd en vervolgens in grote bulten bewaard. Het achtergebleven losse hooi werd bijeengeharkt. Daarna werd het hooi met de kar naar de schuur gebracht.